Gå til innhold

Er du student?
Vi har tilrettelagt bibliotektjenester spesielt for studenter.

Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for voksne som tar utdanning. Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter.

Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Campus Nord-Troms . Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til etablerte lokaler.
Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur.

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Man kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Grupperommene kan reserveres. Ønsker man som student å bruke Studiebiblioteket etter stengetid kan man inngå kontrakt med biblioteket.

Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Studiebibliotekene tilbyr:

  • Utlån av bøker og tidsskrifter
  • Innlån av litteratur fra andre bibliotek
  • Veiledning i litteratursøk
  • Lese- og studieplasser
  • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
  • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang, tekstbehandlingsprogram og skriver
  • Trådløst nettverk
  • Kopiering og scanning
  • Tilgang til lyd/bildestudio

Studiebibliotekene er en attraktiv møteplass for studenten!

Få tips til gode lenker Student