Gå til innhold
  • 29. august 2022

Sjakk på biblioteket og i hagen til Kiilgården

Sjakk er en sosial aktivitet som kan spilles av alle uavhengig av bakgrunn, språk, kjønn, alder og funksjonsevne.
Sjakk & Samfunn, et prosjekt fra Sjakkforbundet, startet opp høsten 2019 med et tilbud til alle landets biblioteker og Skjervøy folkebibliotek har vært med siden starten.

Biblioteket legger til rette for å spille sjakk – sjakkbordet og sjakkspillene inne i biblioteket er allerede mye i bruk. Nå er tilbudet utvidet med en sjakkbenk i fra Sjakk og samfunn. Benken er plassert i hagen til Kiilgården. Sjakkbrikker kan lånes både på biblioteket og på Hotell Maritim.

Vi håper benken kan inspirere flere til å spille et slag sjakk ?