Kontakt

Enneseforalt Kulemotiver

Besøksadresse:
Skjervøy kulturhus, Strandveien 39, 9180 Skjervøy

Telefon:
77 77 55 99

E-post:
bibliotek@skjervoy.kommune.no

Postadresse:
Skjervøy folkebibliotek
Postboks 54
9189 Skjervøy