Historikk

Skjervoy folkebibliotek   Skjervøy folkebibliotek er 175 år i 2016.

Schjervø Almuebibliothek ble opprettet i 1841 og startet med 10 bøker.
I det første styret finner vi den økonomisk og sannsynligvis også den kulturelle eliten i Nord-Troms. Menn som Samuel Giæver – handelsmann i Maursund, Necolay Rasch – handelsmann på Skjervøy, Peder Lund – handelsmann i Sørkjosen, Johan Rasch – handelsmann i Baddern, M. Angell – fisker og jordbruker i Lauksund og Jens Schmidt – soknepresten i Skjervøy prestegjeld. Det er få folkebibliotek med så gamle historiske aner som Skjervøy folkebibliotek.

Det er ei tid siden 1841 og mye har forandret seg.
Skjervøy folkebibliotek markerer 175 år ved å ha ei jubileumsuke i november, uke 46.

Årboka for Nord-Troms Mennesker og miljø i Nord-Troms fra 1976 hadde en artikkel om Skjervøy folkebibliotek sin lange historie.

Artikkelen er to delt. Den første delen “Skjervøy folkeboksamling – en kulturfaktor i fortid, og framtid?” er skrevet av Bjarne Steffensen. Andre del er Guttorm Friis sin 100 års beretning fra 1941 “Skjervøy kommunebibliotek 100 år 1841-1941”. Arikkelen kan leses i sin helhet her: skjervoyfolkeboksamling