Gå til innhold
  • 14. august 2020

Skjervøy folkebibliotek og Ole Bok inviterer kull 2014 til Ole Bok – arrangement tirsdag 1. september kl. 17.30.

Det blir høytlesing og bokgave fra Ole Bok

Vi ønsker at alle barn i Skjervøy skal utvikle leseglede og leseferdigheter allerede fra førskolealder. Det er Ole Bok- arrangement for alle 4. og 6-åringer på biblioteket. Ved 8 måneders og to års kontrollen på helsestasjonen får alle gavekort på en gavebok som de kan hente på biblioteket.

For å stimulere barns språkutvikling, leselyst og leseferdigheter må man begynne når barna er små. God språkforståelse i førskolealder er nødvendig for å utvikle leseferdighetene. Et godt samarbeid med foreldrene er kjernen i prosjektet. De spiller en viktig rolle i å vise barn veien inn i bøkenes verden.

Ole Bok ønsker å fremme leseglede og gi barna og deres foreldre en positiv opplevelse av bøker og bibliotek. Høytlesning gir voksne og barn hyggelige stunder sammen og skaper kunnskap, fantasi og drømmer hos barna.

 

Velkommen til biblioteket!

Arrangementet er i kulturhuset p.g.a. smittevernhensyn og vi ber alle følge retningslinjer for smittevern