Gå til innhold
  • 13. april 2021

Biblioteket har i samarbeid med Skjervøy tannklinikk utvikla ein bokkoffert som tek for seg tannhelse.

Tannkofferten gir barn ein introduksjon til grunnleggande tannhygiene. Kofferten inneheld forutan fluorisaurusen Bronto, tannbørste, tannkrem, tannspegel, og dei tre bøkene Max og Bronto på tannklinikkenKarius og Baktus og Hvorfor må jeg pusse tenner?.

Bokkoffertane er eit tilbod til skular, barnehagar og institusjonar i kommunen. Koffertane er utvikla for å hjelpe barn med språkutvikling og omgrepslæring. Dei har to månaders lånetid.  Nedanfor følger ei liste over alle bokkoffertane som er tilgjengelege ved biblioteket:

· ABC bokkoffert

· Bokkoffert Aktivitetskoffert – bokstaver

· Bokkoffert R-lyden : Raske reven Rogers lille rotebok

· Bokkoffert Fotballskoene

· Bø og Bæ i skogen

· Geitekillinge som kunne telle til tre

· Guovssonásti/ Morgenstjernen

· Tann-koffert