Gå til innhold
  • 14. februar 2023

Skjervøy folkebibliotek og Skjervøy voksenopplæring markerer den internasjonale dagen for morsmål.

Morsmålsdagen er 21. februar og har som hensikt å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

Fokus på språk hele uka. Biblioteket har bøker fra Det flerspråklige bibliotek (DFB) til utlån, det vil si utlån av bøker på mange språk.

Tirsdag 21. februar
-Tospråklig formidling til femte trinn kl. 9.00 på biblioteket
– Språkkafe i Kiilgården kl. 10.00-13.00 med bingo kl. 11.00

Velkommen!