Gå til innhold

Schjervø Almuebibliothek ble opprettet i 1841 og startet med 10 bøker.
I det første styret finner vi den økonomisk og sannsynligvis også den kulturelle eliten i Nord-Troms. Menn som Samuel Giæver – handelsmann i Maursund, Necolay Rasch – handelsmann på Skjervøy, Peder Lund – handelsmann i Sørkjosen, Johan Rasch – handelsmann i Baddern, M. Angell – fisker og jordbruker i Lauksund og Jens Schmidt – soknepresten i Skjervøy prestegjeld. Det er få folkebibliotek med så gamle historiske aner som Skjervøy folkebibliotek.

Det er ei tid siden 1841 og mye har forandret seg.
Skjervøy folkebibliotek markerer 175 år i 2016 ved å ha ei jubileumsuke i november, uke 46.

Årboka for Nord-Troms Mennesker og miljø i Nord-Troms fra 1976 hadde en artikkel om Skjervøy folkebibliotek sin lange historie.

Artikkelen er to delt. Den første delen “Skjervøy folkeboksamling – en kulturfaktor i fortid, og framtid?” er skrevet av Bjarne Steffensen. Andre del er Guttorm Friis sin 100 års beretning fra 1941 “Skjervøy kommunebibliotek 100 år 1841-1941”. Arikkelen kan leses i sin helhet her: skjervoyfolkeboksamling