Gå til innhold

Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek.

Lånere kan selv også bestille fjernlån via Biblioteksøk hvis man har nasjonalt lånekort. Sjekk om boka finnes i vår katalog før du bestiller

Når boka lånes inn via fjernlån er det eierbibliotekets låneregler som gjelder.

Det er eierbibliotekets lånefrister som gjelder ved fjernlån. Vær oppmerksom på at det kan være andre frister og regler enn for vanlige lån.