Gå til innhold

Nå kan alle barnehager, skoler og institusjoner i Nord-Troms låne bokkoffert på sitt lokale bibliotek.

En bokkoffert inneholder en illustrert barnebok, tilhørende leker og ting som samsvarer med bokas fortelling, en veileder med tips og ideer til bruk av boken og lekene. Koffertene med innhold skal bidra til begrepslæring, språkutvikling, samtaler, lytting og undring over alt som kan skje i bøkenes verden.
Skjervøy folkebibliotek har flere bokkofferter, en av dem er en tospråklig samisk/norsk bokkoffert.

Felles låneregler for utlån av Bokkoffert

Utlånssted: biblioteket i kommunen
2 mnd. lånetid
Kun til utlån til barnehager, skoler og institusjoner i kommunen
Vedlikehold av koffertene gjøres av bibliotekene
Aldersangivelsene er veiledende, fordi barn er forskjellige.
Kofferten kan brukes både opp og ned i alder – den voksne som kjenner barnegruppen vet hva som passer for sin gruppe.

Bokkofferter til utlån til skoler, barnehager og institusjoner i Skjervøy kommune

· ABC bokkoffert

· Bokkoffert Aktivitetskoffert – bokstaver

· Bokkoffert R-lyden : Raske reven Rogers lille rotebok

· Bokkoffert Fotballskoene

· Bø og Bæ i skogen

· Geitekillinge som kunne telle til tre

· Guovssonásti/ Morgenstjernen

· Tann-koffert