Gå til innhold

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms (Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse) er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste for norsk, samisk og kvensk/finsk språk, historie og kultur. Primært er tilbudet til barn og unge i grunnskolen og barnehagene. Voksne kan også benytte seg av bibliotektilbudet.

Bokbussen besøker Skjervøy i forbindelse med to faste bokbussturneer.
Trespråklig eventyrturné
Trespråklig eventyrturné i Nord-Troms er i forkant av Samefolkets dag 6. februar. Tilbudet er et samarbeid mellom Bokbussen, bibliotekene i regionen, samt Samisk språksenter i Kåfjord og Halti kvenkultursenter IKS. Dette er en turne som er tilrettelagt for førskolebarn og 1. trinn. Formålet er å fremme språk og kultur fra Nord-Troms.

Kvensk bokbussturné
Kvensk bokbussturné Halti Kvenkultursenter IKS tilbyr i samarbeid med Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms og Nord-Troms Bibliotekene en årlig kvensk bokbussturné i forkant av Paaskivikko. Tilbudet går i utgangspunktet til alle 5.-klasser i regionen

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms er eid av Kåfjord kommune.
Kontaktinformasjon
Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms / Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse
Mobil   90 36 26 16
e-post: bokbussen@kafjord.kommune.no