Gå til innhold

Biblioteket har tilrettelagt bibliotektjenester spesielt for studenter.

Studiebibliotek
Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass – for voksne som tar utdanning. Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms Studiesenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler

Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur.

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Man kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Grupperommene kan reserveres. Ønsker man som student å bruke Studiebiblioteket etter stengetid kan man inngå kontrakt med biblioteket. Studiebibliotekontrakt (pdf)

Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Studiebibliotekene tilbyr:

 • Utlån av bøker og tidsskrifter
 • Innlån av litteratur fra andre bibliotek
 • Veiledning i litteratursøk
 • Lese- og studieplasser
 • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
 • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang, tekstbehandlingsprogram og skriver
 • Trådløst nettverk
 • Kopiering
 • Leie av lyd/bildestudio

  Studiebibliotekene er en attraktiv møteplass for studenten!

Se også Campus Nord-Troms sine hjemmesider for oppdatert informasjon