Gå til innhold

Vi på Skjervøy folkebibliotek er så heldige som har fått midler av Nasjonalbiblioteket (NB) tilknyttet prosjektet aktiv formidling 2022. Prosjektet handler i grunn om å løfte formidlingen som skjer på bibliotek i dag, hvorav følgende punkter fra Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023; formidling i bibliotekene, samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene og felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket, er rammene for prosjektet. Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Dette innebærer større grad av aktivitet på (og utenfor) biblioteket i forbindelse med prosjektet, samt nytenking tilknyttet formidlingsoppgaven vår. Litteratur og lesing er kjernen i bibliotekarbeidet og selve utviklingsgrunnlaget for det moderne bibliotek. Prosjektet er med på å generere økt tilbud på biblioteket og fordeles utover året 2022 med totalt tre litteraturarrangement.

I går, 30. Mars, holdt vi (biblioteksjef Wenche og bibliotekar Lisa) vårt første arrangement for året. Hyllevandringen ble organisert på tema “kulturmøter og identitet”, hvorav vi utforsket emnene ufør, fremmedkultur, samisk, legning og kropp. Store deler av bibliotekrommet har blitt benyttet til anledningen. Tilbakemeldingene har vært gode og inntrykket vi fikk var at bokformidlingen vår overrasket positivt gjestenes forventninger. Vi avrundet kvelden med et nydelig koldtbord tilberedt av Hotell Maritim. Alt i alt ble det en hyggelig aften sammen med fantastiske gjester! Vi ser veldig frem til neste hyllevandring.

Kommende to hyllevandringer vil skje utover høsten med tema “dykk i lokalsamlingen og lokalhistorie” og “historier med et snev av sannhet”. Mer informasjon om dette vil legges ut etterhvert, så følg gjerne med på vår hjemmeside skjervoybibliotek.no og på vår Facebook side.

Nedenfor har vi lagt ved bilder fra hyllevandringen “kulturmøter og identitet” (av hensyn er bilder av gjester og matservering utelatt):