Gå til innhold
Tid

07.06.2022 kl. 13:00

07.06.2022 kl. 15:00

Sted

Digitalt

Fagseminar med Svein Atle Skålevåg:

Så lenge vi har hatt en rettsordning så har noen lovovertredere stått utenfor denne ordenen – de som i en eller annen forstand har vært ansett som utilregnelige.
Grunnen til deres rettslige særtilstand har variert. Det har også hva slags kunnskap som har vært ansett for relevant for å avgjøre om en lovbryter tilhører de utilregnelige.

Svein Atle Skålevåg er professor i vitenskapshistorie ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet arbeidet med psykiatriens historie og forholdet mellom juss og psykiatri.

Mer informasjon finner du ved å klikke inn på linken under:

https://www.nb.no/hva-skjer/svein-atle-skalevag-den-frie-viljen-utilregnelighetens-lange-historie/