Gå til innhold
Tid

22.09.2022 kl. 17:30

22.09.2022 kl. 18:30

Sted

Skjervøy folkebibliotek

Hei alle 6-åringer!

Alle 6-åringene (2016-kullet) i Skjervøy inviteres på besøk til biblioteket med mamma/pappa/foresatte
– det blir høytlesing og bokgave fra Ole Bok.

Ole Bok – arrangement torsdag 22. september kl. 17.30.

Velkommen til biblioteket!