Gå til innhold
Tid

03.11.2022 kl. 18:00

Sted

Kiilgården

Vi ønsker velkommen til markering av en historisk begivenhet som fant sted i 1522 – for nøyaktig 500 år siden. Da betalte “Nielss q’wenn” sin tiendeskatt i Skjervøy sogn. Slik fikk vi det eldste skriftlige dokumentet om kveners tilstedeværelse i Norge.
DATO: Torsdag 3. november
TID: Kl. 18.00 – 21.00
STED: Kiilgården, Strandveien, 9180 Skjervøy
PROGRAM
• Velkommen ved ordfører Ørjan Albrigtsen
• Kulturelle innslag – Skjervøykoret
• Hilsen fra kvenene ved Kai Petter Johansen, leder Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto
• Foredrag om Nils Kven ved pensjonert lektor i historie og forfatter Helge Guttormsen
• Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid ved Anna-Kaisa Räisänen
• Spørsmål og samtale
• Enkel bevertning

NB! PÅMELDING NØDVENDIG PGA BEGRENSEDE PLASSER
Gratisbillett hentes på https://ebillett.no/skjervoykulturhus/4190

OM NILS KVEN OG SKATTELISTEN
Akkurat hvor Nils Kven oppholdt seg vet man ikke, men noen spennende teorier blir presentert. Skattelisten av 1522 i Skjervøy sogn viser at «Nielss q’wenn» (Nils Kven) betalte 3,5 daler i tiendepenningskatt det året. Denne skatten – også kalt «tiende» – ble innført i Norge som statlig et påbud rundt 1120 av Sigurd Jorsalfare. Man skulle oftest betale en tiendedel i naturalia av all inntekt til kirken. Dette gikk til biskop, prest, kirkebygninger og de fattige.
MORTEN KVEN
Vel 40 år senere, i 1567, blir Morthenn Quem (Morten Kven) registrert på Haukøya i Skjervøy sogn. Han betalte 1/2 våg fisk i «leidangsskatt».
Disse to dokumentene er de eldste beleggene om at det har bodd kvener i Nord-Troms i minst 500 år.
ARRANGØRER
Skjervøy kommune, Halti Kvenkultursenter og Norske kveners forbund- Ruijan Kvääniliitto