Gå til innhold
Tid

25.04.2022 kl. 09:00

29.04.2022 kl. 14:00

Årets tema for lesefestivalen : Eventyr, sagn og fantasy- med inspirasjon fra det samiske

Lesefestivalen er et samarbeidet i mellom bibliotekene i Nordreisa og Skjervøy, og i mellom biblioteket og grunnskolene i kommunene.

I år vil elevene få besøk av forfatter, sanger/joiker og formidler Karen Anne Buljo onsdag 27. april

https://snl.no/Karen_Anne_Buljo