Gå til innhold
Tid

22.09.2020 kl. 18:00

22.09.2020 kl. 18:00

Sted

Skjervøy kulturhus

Velkommen til foredrag med Per Kristian Olsen. Olsen har skrevet boka “Jevnet med jorden”.

Velkommen til foredrag med Per Kristian Olsen.
Høsten 1944, da de tyske styrkene på nordfronten måtte trekke seg tilbake, tok de i bruk den brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms.
En hel landsdel ble jevnet med jorden og befolkningen tvangsevakuert, med enorme menneskelige omkostninger.
Tiltaket ble begrunnet militært: Det gjaldt å forhindre en russisk invasjon, het det i propagandaen.

Fri inngang.
Arrangementet er en del av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør, og er støttet av fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark. Skjervøy folkebibliotek i samarbeid med Skjervøy historielag