Gå til innhold
Tid

23.10.2020 kl. 11:00

23.10.2020 kl. 13:00

Sted

Skjervøy folkebibliotek

Verden er blitt mer digital
– da er det greit å øke sin digitale kunnskap.

Målgruppe: seniorer.
Hver fredag fra 11.00—13.00 f.o.m. 9. oktober t.o.m. 11. desemeber.
Oppstart fredag 9. oktober.
Påmelding til biblioteket: biblioteket@skjervoy.kommune.no eller
på telefon 77 77 55 99.

Samarbeidsprosjekt mellom Skjervøy folkebibliotek og
Frivillighetssentralen Skjervøy.