Gå til innhold
Tid

19.05.2021 kl. 18:00

Sted

http://litteraturhuset.no/arrangement/frihetskampen-i-islam-ytringsfrihet-og-demokratiutvikling/

Dette er eit digitalt arrangement. Det vert direktesendt frå Litteraturhuset sine heimesider.

Ei rekke gjester deltek i eit debattmøte om fridomskampen i islam, i regi av Fritt Ord.