Gå til innhold
Tid

05.12.2023 kl. 19:00

05.12.2023 kl. 20:00

Sted

Digitalt

Sommeren 1907 går en vinterkledd kvinne med botaniseringskasse under armen og gevær over skulderen i land på Svalbard. Botaniker Hanna Resvoll-Holmsen (1873–1943) var en pioner i å studere naturen – og ikke minst i å verne den. Gjennom møysommelig arbeid i form av forskning, fotografering, poesi og reisebrev formidlet hun sin kjærlighet til naturen på Svalbard og norske fjell.

Der for som en skræk i mig ved det eventyrlige syn – en skræk for at industriens lange, knoklede arm skulle stikke seg herind mellom fjeldene og øse av Gjendes smaragdgrønne vand.
– Hanna Resvoll-Holmsen fra DNTs årbok, 1917

Hanna Resvoll-Holmsen var den første kvinnen som reiste på eget feltarbeid til Svalbard. Hennes arbeid har ofte kommet i skyggen av mannlige kollegaer, som hennes samtidige Roald Amundsen og Fridtjof Nansen. Men hennes viktige bidrag til forskningen på arktiske vekster og særegne uttrykksmåte i skrift og foto viser oss at hun var en av de aller viktigste polarforskerne. Dessuten har hennes engasjement for naturvern bidratt til fredede områder på Svalbard.

Til å samtale om Resvoll-Holmsen kommer journalist og forfatter Sigri Sandberg, paleontolog og forsker Lene Liebe Delsett og litteraturviter Anka Ryall, som har dykket dypt ned i Resvoll-Holmsens særegne tekster. Samtalen ledes av en av Norges mest dedikerte lesere av øko- og naturlitteratur, bokansvarlig i Morgenbladet Bernhard Ellefsen.

Billetter kan du hente her: https://pameldinger.no/e/yhkycp
Arrangementet strømmes fra Nasjonalbiblioteket hjem til deg.